Cơ chế xử lý tranh chấp

Trách nhiệm của Asiabooking.com.vn và nhà cung cấp trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

a) Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử ASIABOOKING.COM.VN và nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

b) Giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp và Sàn:
ASIABOOKING.COM.VN sẽ thực hiện các nỗ lực giải quyết hợp lý với các khiếu nại của nhà cung cấp về việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch ASIABOOKING.COM.VN (nếu có). Nếu các nỗ lực này thất bại, thành viên đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp của thành viên có thể có với ASIABOOKING.COM.VN sẽ được giải quyết theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Tổng giá trị bồi thường của ASIABOOKING.COM.VN trong trường hợp này sẽ không vượt quá số tiền mà ASIABOOKING.COM.VN thu được từ nhà cung cấp trong khiếu nại liên quan.

c) Giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và nhà cung cấp: Khi có tranh chấp xảy ra giữa nhà cung cấp (ở đây là các Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng hoặc Du thuyền) và khách hàng (ở đây là người đặt và sử dụng dịch vụ thông qua ASIABOOKING.COM.VN) thì ASIABOOKING.COM.VN sẽ đứng ra để giải quyết theo quy định trong hợp đồng và điều khoản của ASIABOOKING.COM.VN

d) Thời gian giải quyết tranh chấp trong vòng 10 ngày.