Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,279 Khách sạn gần Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) Rome Ý

  • :
38 Viminale Street Deluxe
38 Viminale Street Deluxe

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 5m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Opera Dreams
Opera Dreams

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 10m
Xem bản đồ
Đặt phòng
66 Imperial Inn DeLuxe
66 Imperial Inn DeLuxe

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 58m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gran Torino Suite
Hotel Gran Torino Suite

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 81m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Flower Garden Hotel Rome
Flower Garden Hotel Rome

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 112m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mosaic Guest House
Mosaic Guest House

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 113m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais La Maison De Luxe
Relais La Maison De Luxe

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 124m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Giuliana
Hotel Giuliana

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 125m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Viminale View Hotel
Viminale View Hotel

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 135m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everest Inn Rome
Everest Inn Rome

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 174m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amaranto Romano
Amaranto Romano

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 175m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Magnifico Rome
Magnifico Rome

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 175m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Persepolis Rome
Persepolis Rome

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 176m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Esedra Inn
Esedra Inn

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 177m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Artemis Guest House
Artemis Guest House

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 179m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Floris Hotel
Floris Hotel

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 180m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Matisse B&B
Matisse B&B

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 180m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Cortina
Hotel Cortina

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 191m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Esedra Relais
Esedra Relais

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 197m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Altavilla 9
Hotel Altavilla 9

Cách Teatro dell'Opera di Roma (Nhà hát Opera) 199m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam