Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,359 Khách sạn gần Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) Rome Ý

  • :
Colosseo Relais
Colosseo Relais

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 114m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo In
Colosseo In

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 138m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nerva Boutique Hotel
Nerva Boutique Hotel

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 155m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madonna de' Monti Suites
Madonna de' Monti Suites

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 167m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fori Imperiali Cavalieri
Hotel Fori Imperiali Cavalieri

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 178m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nakissa Inn
Nakissa Inn

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 211m
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Daniele Bundi House
San Daniele Bundi House

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 217m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Suite
Imperial Suite

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 246m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apollo Apartments Colosseo
Apollo Apartments Colosseo

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 270m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Martina al Colosseo
Martina al Colosseo

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 316m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B SubUrbe Roma
B&B SubUrbe Roma

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 337m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
RSH Fori Imperiali Apartments
RSH Fori Imperiali Apartments

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 366m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quirinale Luxury Rooms
Quirinale Luxury Rooms

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 437m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rome Sweet Rome
Rome Sweet Rome

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 456m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Soggiorno Angelus
Soggiorno Angelus

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 516m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Terme di Tito
Relais Terme di Tito

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 519m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Piazza Venezia
Hotel Piazza Venezia

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 550m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Consulta
Hotel Consulta

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 584m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quality in Rome
Quality in Rome

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 650m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Interno 7 Luxury Rooms
Interno 7 Luxury Rooms

Cách Quảng trường Imperial Forums (Fori Imperiali) 664m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam