Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,381 Khách sạn gần Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) Rome Ý

  • :
Nerva Boutique Hotel
Nerva Boutique Hotel

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 79m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo Relais
Colosseo Relais

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 159m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madonna de' Monti Suites
Madonna de' Monti Suites

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 213m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo In
Colosseo In

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 220m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fori Imperiali Cavalieri
Hotel Fori Imperiali Cavalieri

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 280m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nakissa Inn
Nakissa Inn

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 282m
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Daniele Bundi House
San Daniele Bundi House

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 286m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Suite
Imperial Suite

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 291m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apollo Apartments Colosseo
Apollo Apartments Colosseo

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 293m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quirinale Luxury Rooms
Quirinale Luxury Rooms

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 335m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rome Sweet Rome
Rome Sweet Rome

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 367m
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B SubUrbe Roma
B&B SubUrbe Roma

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 375m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
RSH Fori Imperiali Apartments
RSH Fori Imperiali Apartments

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 408m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Piazza Venezia
Hotel Piazza Venezia

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 420m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Martina al Colosseo
Martina al Colosseo

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 436m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Soggiorno Angelus
Soggiorno Angelus

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 482m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Consulta
Hotel Consulta

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 513m
Xem bản đồ
Đặt phòng
iRooms Campo Dei Fiori
iRooms Campo Dei Fiori

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 591m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guest House Grazioli
Guest House Grazioli

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 603m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quality in Rome
Quality in Rome

Cách Quảng trường Augustus (Foro di Augusto) 605m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam