Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,272 Khách sạn gần Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) Rome Ý

  • :
RSH Fori Imperiali Apartments
RSH Fori Imperiali Apartments

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 147m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B SubUrbe Roma
B&B SubUrbe Roma

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 177m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Terme di Tito
Relais Terme di Tito

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 213m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Suite
Imperial Suite

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 236m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Daniele Bundi House
San Daniele Bundi House

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 239m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nakissa Inn
Nakissa Inn

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 244m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apollo Apartments Colosseo
Apollo Apartments Colosseo

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 254m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Martina al Colosseo
Martina al Colosseo

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 273m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fori Imperiali Cavalieri
Hotel Fori Imperiali Cavalieri

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 282m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dimora Storica Urbana
Dimora Storica Urbana

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 300m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Signor Suite Colosseo
Signor Suite Colosseo

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 305m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madonna de' Monti Suites
Madonna de' Monti Suites

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 310m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo In
Colosseo In

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 315m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Monti
Relais Monti

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 343m
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B La Torre
B&B La Torre

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 353m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo Relais
Colosseo Relais

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 365m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
95 Rooms in Rome
95 Rooms in Rome

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 379m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Soggiorno Angelus
Soggiorno Angelus

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 404m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Canova
Canova

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 462m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nerva Boutique Hotel
Nerva Boutique Hotel

Cách Nhà thờ Thánh Peter mang xiềng xích (San Pietro in Vincoli) 467m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam