Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

926 Khách sạn gần Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) Rome Ý

  • :
Vatican Bed & Breakfast
Vatican Bed & Breakfast

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 247m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alessandro III
Alessandro III

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 295m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Borgo Pio Suites Inn
Borgo Pio Suites Inn

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 314m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
La casa di Piero al Borgo Pio
La casa di Piero al Borgo Pio

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 321m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Paola B&B
Casa Paola B&B

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 377m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Salotto Vaticano B&B
Salotto Vaticano B&B

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 378m
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B San Pietro Alle Fornaci
B&B San Pietro Alle Fornaci

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 416m
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B Carpe Diem
B&B Carpe Diem

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 418m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Residenza Risorgimento
Residenza Risorgimento

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 442m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pope's Suites
Pope's Suites

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 455m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Il Passetto Guest House Rome
Il Passetto Guest House Rome

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 456m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday a San Pietro
Holiday a San Pietro

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 458m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rhome Hosting
Rhome Hosting

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 458m
Xem bản đồ
Đặt phòng
L' Artistico
L' Artistico

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 501m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
A View of Rome
A View of Rome

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 502m
Xem bản đồ
Đặt phòng
St. Peter Bed in Rome
St. Peter Bed in Rome

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 529m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Da Maria Josè a San Pietro
Da Maria Josè a San Pietro

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 532m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Emi's Guest House
Emi's Guest House

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 532m
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B Have A Nice Holiday
B&B Have A Nice Holiday

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 534m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beautiful Apartment
Beautiful Apartment

Cách Nhà thờ St. Peter's (Basilica di San Pietro ) 535m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam