Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,245 Khách sạn gần Đấu trường La Mã (Colosseo) Rome Ý

  • :
Martina al Colosseo
Martina al Colosseo

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 127m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Terme di Tito
Relais Terme di Tito

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 194m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fori Imperiali Cavalieri
Hotel Fori Imperiali Cavalieri

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 294m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo28 Lux
Colosseo28 Lux

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 299m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B Laura
B&B Laura

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 307m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parco di Nerone
Parco di Nerone

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 308m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nakissa Inn
Nakissa Inn

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 346m
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Daniele Bundi House
San Daniele Bundi House

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 347m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo In
Colosseo In

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 361m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Suite
Imperial Suite

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 395m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
LovelyApart
LovelyApart

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 397m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madonna de' Monti Suites
Madonna de' Monti Suites

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 406m
Xem bản đồ
Đặt phòng
RSH Fori Imperiali Apartments
RSH Fori Imperiali Apartments

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 414m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B SubUrbe Roma
B&B SubUrbe Roma

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 419m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo Relais
Colosseo Relais

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 426m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elena al Colosseo
Elena al Colosseo

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 439m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apollo Apartments Colosseo
Apollo Apartments Colosseo

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 443m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maximus
Maximus

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 448m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manfredi Luxury Apartments
Manfredi Luxury Apartments

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 487m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arena Guest House Roma
Arena Guest House Roma

Cách Đấu trường La Mã (Colosseo) 493m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam