Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,285 Khách sạn gần Công viên Farnese (Orti Farnesiani) Rome Ý

  • :
Roof Suite Rome Historic Residence
Roof Suite Rome Historic Residence

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 994m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kame Hall
Kame Hall

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 995m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Interno 7 Luxury Rooms
Interno 7 Luxury Rooms

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 996m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Aventino
Hotel Aventino

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Soggiorno Comfort
Soggiorno Comfort

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Top Floor Colosseo
Top Floor Colosseo

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Gensola in Trastevere
La Gensola in Trastevere

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
White Rooms Colosseo
White Rooms Colosseo

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
LANZA 111 - Exclusive Rooms
LANZA 111 - Exclusive Rooms

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guest House Grazioli
Guest House Grazioli

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sweet Home Colosseum
Sweet Home Colosseum

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Canova
Canova

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
NO3 Town House Pantheon
NO3 Town House Pantheon

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Villa San Pio
Hotel Villa San Pio

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Roma Rooms Colosseum
Roma Rooms Colosseum

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vibe Giolli Nazionale
Vibe Giolli Nazionale

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sun Suite Luxury Pantheon
Sun Suite Luxury Pantheon

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ares Rooms
Ares Rooms

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Argentina Suites Inn
Argentina Suites Inn

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jb Relais Luxury
Jb Relais Luxury

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam