Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,285 Khách sạn gần Công viên Farnese (Orti Farnesiani) Rome Ý

  • :
Martina al Colosseo
Martina al Colosseo

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 314m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fori Imperiali Cavalieri
Hotel Fori Imperiali Cavalieri

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 375m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo In
Colosseo In

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 414m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo Relais
Colosseo Relais

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 451m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nakissa Inn
Nakissa Inn

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 454m
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Daniele Bundi House
San Daniele Bundi House

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 458m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madonna de' Monti Suites
Madonna de' Monti Suites

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 472m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Terme di Tito
Relais Terme di Tito

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 499m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Suite
Imperial Suite

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 513m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nerva Boutique Hotel
Nerva Boutique Hotel

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 531m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apollo Apartments Colosseo
Apollo Apartments Colosseo

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 559m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo28 Lux
Colosseo28 Lux

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 562m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B Laura
B&B Laura

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 569m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parco di Nerone
Parco di Nerone

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 570m
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B SubUrbe Roma
B&B SubUrbe Roma

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 582m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
RSH Fori Imperiali Apartments
RSH Fori Imperiali Apartments

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 594m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
LovelyApart
LovelyApart

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 597m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maximus
Maximus

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 666m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elena al Colosseo
Elena al Colosseo

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 677m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manfredi Luxury Apartments
Manfredi Luxury Apartments

Cách Công viên Farnese (Orti Farnesiani) 684m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam