Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,200 Khách sạn gần Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) Rome Ý

  • :
LovelyApart
LovelyApart

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 468m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo28 Lux
Colosseo28 Lux

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 525m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manfredi Luxury Apartments
Manfredi Luxury Apartments

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 527m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B Laura
B&B Laura

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 529m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parco di Nerone
Parco di Nerone

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 529m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Martina al Colosseo
Martina al Colosseo

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 536m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arena Guest House Roma
Arena Guest House Roma

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 539m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maximus
Maximus

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 539m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elena al Colosseo
Elena al Colosseo

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 574m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
White Housing Rome
White Housing Rome

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 608m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Terme di Tito
Relais Terme di Tito

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 620m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fori Imperiali Cavalieri
Hotel Fori Imperiali Cavalieri

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 662m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo In
Colosseo In

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 715m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nakissa Inn
Nakissa Inn

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 736m
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Daniele Bundi House
San Daniele Bundi House

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 739m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aventino Guest House
Aventino Guest House

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 742m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colosseo Relais
Colosseo Relais

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 764m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madonna de' Monti Suites
Madonna de' Monti Suites

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 772m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Suite
Imperial Suite

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 795m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Domus Caracalla
Domus Caracalla

Cách Bảo tàng Palatine (Museo Palatino) 825m
Khu vực Rome (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam