Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

50 Khách sạn gần Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius Portofino Ý

  • :
Hotel Cavour
Hotel Cavour

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 64m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Miramare
Hotel Miramare

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 115m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Tigullio Royal Hotel
Best Western Tigullio Royal Hotel

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 137m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Riviera
Hotel Riviera

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 137m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Astoria Rapallo
Hotel Astoria Rapallo

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 171m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Portofino
Hotel Portofino

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 222m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel San Desiderio
Hotel San Desiderio

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 258m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Europa Hotel Design Spa 1877
Europa Hotel Design Spa 1877

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 336m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Italia e Lido Rapallo
Hotel Italia e Lido Rapallo

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 349m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Giulio Cesare Hotel
Giulio Cesare Hotel

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 439m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Cristina
Villa Cristina

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 560m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Excelsior Palace Hotel
Excelsior Palace Hotel

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 782m
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Bristol Resort & Spa
Grand Hotel Bristol Resort & Spa

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 1.3km
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Approdo
Hotel Approdo

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 1.4km
Khu vực Rapallo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperiale Palace Hotel
Imperiale Palace Hotel

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 1.7km
Khu vực Santa Margherita Ligure
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Metropole
Hotel Metropole

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 1.8km
Khu vực Santa Margherita Ligure
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santa Margherita Palace
Hotel Santa Margherita Palace

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 2.0km
Khu vực Santa Margherita Ligure
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lido Palace Hotel
Lido Palace Hotel

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 2.0km
Khu vực Santa Margherita Ligure
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Vela
Hotel La Vela

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 2.2km
Khu vực Santa Margherita Ligure
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Jolanda
Hotel Jolanda

Cách Nhà thờ Sts. Gervasius và Protasius 2.2km
Khu vực Santa Margherita Ligure
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam