Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

102 Khách sạn gần Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) Pisa Ý

  • :
Hotel Bologna
Hotel Bologna

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 263m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Victoria Hotel
Royal Victoria Hotel

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 325m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais CentroStorico Pisa
Relais CentroStorico Pisa

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 363m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maison Casino dei Nobili
Maison Casino dei Nobili

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 431m
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Maison dei Miracoli
La Maison dei Miracoli

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 456m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Dimora
La Dimora

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 468m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Relais Dell Orologio
Hotel Relais Dell Orologio

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 514m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Duomo
Grand Hotel Duomo

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 540m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Di Stefano
Hotel Di Stefano

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 614m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Soggiorno Athena
Hotel Soggiorno Athena

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 624m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Dei Fiori
Relais Dei Fiori

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 624m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Villa Primavera
Hotel Villa Primavera

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 659m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais I Miracoli
Relais I Miracoli

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 666m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Torre
Hotel La Torre

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 669m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Villa Kinzica
Hotel Villa Kinzica

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 673m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa San Tommaso
Casa San Tommaso

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 681m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Torre - Dependance
Hotel La Torre - Dependance

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 693m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Verdi Pisa
Hotel Verdi Pisa

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 705m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Tower Inn
Villa Tower Inn

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 717m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Academy House Pisa Centrale
Academy House Pisa Centrale

Cách Cung điện Hoàng gia Pisa (Palazzo Reale) 770m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam