Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

103 Khách sạn gần Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) Pisa Ý

  • :
Suites Villa Soriano
Suites Villa Soriano

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.2km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
B&B Guerrazzi

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Pisa - Hostel
Hostel Pisa - Hostel

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.4km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Airport Residence - Pisa

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chalet Caffellatte
Chalet Caffellatte

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.5km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Terranova
Hotel Terranova

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.5km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Ciel d'Orphèe
Le Ciel d'Orphèe

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bed & Breakfast Myosotis
Bed & Breakfast Myosotis

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luckyhouse
Luckyhouse

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.8km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rafael Guest House Pisa Airport

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 1.9km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pisaland

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gate 52
Gate 52

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.0km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bed and Breakfast Pisa Relais

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Pisa Villa Giulia
Hostel Pisa Villa Giulia

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.2km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Residence San Rossore
Residence San Rossore

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.2km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday House Ospedale B&B
Holiday House Ospedale B&B

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
B & B D'Annunzio
B & B D'Annunzio

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.5km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Daglingegneri
Daglingegneri

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.6km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bed & Breakfast Guesthouse Pisa Apartment
Bed & Breakfast Guesthouse Pisa Apartment

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 2.7km
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam