Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

103 Khách sạn gần Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) Pisa Ý

  • :
Hotel Relais Dell Orologio
Hotel Relais Dell Orologio

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 165m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Leonardo
Hotel Leonardo

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 173m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Di Stefano
Hotel Di Stefano

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 203m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Dei Fiori
Relais Dei Fiori

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 216m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa San Tommaso
Casa San Tommaso

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 298m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Duomo
Grand Hotel Duomo

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 306m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Victoria Hotel
Royal Victoria Hotel

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 334m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maison Casino dei Nobili
Maison Casino dei Nobili

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 347m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Villa Kinzica
Hotel Villa Kinzica

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 369m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
A Casa Doina Tower
A Casa Doina Tower

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 388m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais I Miracoli
Relais I Miracoli

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 424m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Maison dei Miracoli
La Maison dei Miracoli

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 553m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais CentroStorico Pisa
Relais CentroStorico Pisa

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 560m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bologna
Hotel Bologna

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 574m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Verdi Pisa
Hotel Verdi Pisa

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 591m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Dimora
La Dimora

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 629m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Tower Inn
Villa Tower Inn

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 713m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Giardino Tower Inn
Hotel Giardino Tower Inn

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 715m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Roma
Hotel Roma

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 725m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Soggiorno Athena
Hotel Soggiorno Athena

Cách Cung điện Cao đẳng Putean (Palazzo del Collegio Puteano) 789m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam