Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

100 Khách sạn gần Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara Pisa Ý

  • :
Relais I Miracoli
Relais I Miracoli

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 70m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Duomo
Grand Hotel Duomo

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 145m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Villa Kinzica
Hotel Villa Kinzica

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 173m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Giardino Tower Inn
Hotel Giardino Tower Inn

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 276m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Roma
Hotel Roma

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 303m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Relais Dell Orologio
Hotel Relais Dell Orologio

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 304m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa San Tommaso
Casa San Tommaso

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 338m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Tower Inn
Villa Tower Inn

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 345m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Maison dei Miracoli
La Maison dei Miracoli

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 376m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
A Casa Doina Tower
A Casa Doina Tower

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 521m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Di Stefano
Hotel Di Stefano

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 523m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Relais Dei Fiori
Relais Dei Fiori

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 543m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Soggiorno Athena
Hotel Soggiorno Athena

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 565m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Leonardo
Hotel Leonardo

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 607m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosso di Sera Relais Tuscany
Rosso di Sera Relais Tuscany

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 709m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Villa Primavera
Hotel Villa Primavera

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 716m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Residence Antiche Navi Pisane
Residence Antiche Navi Pisane

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 722m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Victoria Hotel
Royal Victoria Hotel

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 754m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Bonanno
Grand Hotel Bonanno

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 787m
Khu vực Pisa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maison Casino dei Nobili
Maison Casino dei Nobili

Cách Bệnh viện của trường đại học Santa Chiara 792m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam