Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

38 Khách sạn gần Tháp Đồng hồ Khan Xri Lanca Xri Lanca

  • :
Grand Oriental Hotel
Grand Oriental Hotel

Cách Tháp Đồng hồ Khan 432m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Beds The Regent
City Beds The Regent

Cách Tháp Đồng hồ Khan 623m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
CityRest Fort
CityRest Fort

Cách Tháp Đồng hồ Khan 634m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colombo City Hotels
Colombo City Hotels

Cách Tháp Đồng hồ Khan 697m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Colombo
Hilton Colombo

Cách Tháp Đồng hồ Khan 772m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Steuart by Citrus
The Steuart by Citrus

Cách Tháp Đồng hồ Khan 873m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
PORT VIEW CITY HOTEL
PORT VIEW CITY HOTEL

Cách Tháp Đồng hồ Khan 876m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Kingsbury
The Kingsbury

Cách Tháp Đồng hồ Khan 886m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taj Samudra
Taj Samudra

Cách Tháp Đồng hồ Khan 915m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galadari Hotel
Galadari Hotel

Cách Tháp Đồng hồ Khan 925m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cinnamon Lakeside Colombo
Cinnamon Lakeside Colombo

Cách Tháp Đồng hồ Khan 930m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Sea Street Pettah Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
VJ City Hotel
VJ City Hotel

Cách Tháp Đồng hồ Khan 966m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Motel
City Motel

Cách Tháp Đồng hồ Khan 1.4km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metro City Hotel
Metro City Hotel

Cách Tháp Đồng hồ Khan 1.6km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Messenger Street Colombo 12
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Brighten Rest
Hotel Brighten Rest

Cách Tháp Đồng hồ Khan 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramada Colombo
Ramada Colombo

Cách Tháp Đồng hồ Khan 1.7km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Union Place
ZEN Rooms Union Place

Cách Tháp Đồng hồ Khan 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel at Galle Face
Hostel at Galle Face

Cách Tháp Đồng hồ Khan 1.8km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam