Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

62 Khách sạn gần Pháo đài Galle Xri Lanca Xri Lanca

  • :
New Old Dutch House
New Old Dutch House

Cách Pháo đài Galle 190m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Landesi by Jetwing
Landesi by Jetwing

Cách Pháo đài Galle 195m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galle Heritage Villa By Jetwing
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fortaleza
Fortaleza

Cách Pháo đài Galle 296m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Deco On 44
Deco On 44

Cách Pháo đài Galle 356m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
NUMBER 48 GALLE FORT
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mango House
Mango House

Cách Pháo đài Galle 390m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vista Rooms Galle Fort 2
Vista Rooms Galle Fort 2

Cách Pháo đài Galle 433m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fort Printers
The Fort Printers

Cách Pháo đài Galle 444m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fort Inn Guest
Fort Inn Guest

Cách Pháo đài Galle 446m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Baan at 25 Villa
Baan at 25 Villa

Cách Pháo đài Galle 452m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Thambili House
Thambili House

Cách Pháo đài Galle 516m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Samudrawasa
Villa Samudrawasa

Cách Pháo đài Galle 542m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Secret Palace House
Secret Palace House

Cách Pháo đài Galle 544m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fort Bliss
Fort Bliss

Cách Pháo đài Galle 571m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mamas Galle Fort
Mamas Galle Fort

Cách Pháo đài Galle 599m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rampart View Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Renaissance
Villa Renaissance

Cách Pháo đài Galle 839m
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
Atapattu Walawwa Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Lady Hill Hotel
The Lady Hill Hotel

Cách Pháo đài Galle 1.0km
Khu vực Thị trấn Galle
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam