Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

36 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar Xri Lanca Xri Lanca

  • :
PORT VIEW CITY HOTEL
PORT VIEW CITY HOTEL

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 572m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Sea Street Pettah Colombo
ZEN Rooms Sea Street Pettah Colombo

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 683m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
VJ City Hotel
VJ City Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 685m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Oriental Hotel
Grand Oriental Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 709m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Beds The Regent
City Beds The Regent

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 892m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
CityRest Fort
CityRest Fort

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 939m
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colombo City Hotels
Colombo City Hotels

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.0km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Colombo
Hilton Colombo

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.1km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Motel
City Motel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.1km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cinnamon Lakeside Colombo
Cinnamon Lakeside Colombo

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.1km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taj Samudra
Taj Samudra

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.2km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Steuart by Citrus
The Steuart by Citrus

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.2km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Kingsbury
The Kingsbury

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.2km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galadari Hotel
Galadari Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.2km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Messenger Street Colombo 12
ZEN Rooms Messenger Street Colombo 12

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.4km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Brighten Rest
Hotel Brighten Rest

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metro City Hotel
Metro City Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.7km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Shalimar
The Shalimar

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.7km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Union Place
ZEN Rooms Union Place

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramada Colombo
Ramada Colombo

Cách Nhà thờ Hồi giáo Jami Ul-Alfar 1.9km
Khu vực Thủ đô Colombo
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam