Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Khách sạn gần Bảo tàng Bến cảng Bắc Ai-len Vương Quốc Anh

  • :
The City Hotel Derry
The City Hotel Derry

Cách Bảo tàng Bến cảng 148m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travelodge Derry
Travelodge Derry

Cách Bảo tàng Bến cảng 225m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hogg & Mitchells Apartments
Hogg & Mitchells Apartments

Cách Bảo tàng Bến cảng 255m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chamberlain House
Chamberlain House

Cách Bảo tàng Bến cảng 286m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maldron Hotel Derry
Maldron Hotel Derry

Cách Bảo tàng Bến cảng 289m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Abbey Bed and Breakfast
Abbey Bed and Breakfast

Cách Bảo tàng Bến cảng 407m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ferryquay Gate House
Ferryquay Gate House

Cách Bảo tàng Bến cảng 412m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bishop's Gate Hotel
Bishop's Gate Hotel

Cách Bảo tàng Bến cảng 415m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cathedral View B&B
Cathedral View B&B

Cách Bảo tàng Bến cảng 737m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Serendipity House
Serendipity House

Cách Bảo tàng Bến cảng 754m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angel House Bed & Breakfast
Angel House Bed & Breakfast

Cách Bảo tàng Bến cảng 801m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Number 47
Number 47

Cách Bảo tàng Bến cảng 875m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phoenix Bed & Breakfast
Phoenix Bed & Breakfast

Cách Bảo tàng Bến cảng 905m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Centre B&B
City Centre B&B

Cách Bảo tàng Bến cảng 914m
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Iona Inn - Guest house
The Iona Inn - Guest house

Cách Bảo tàng Bến cảng 1.0km
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rose Park House Bed & Breakfast
Rose Park House Bed & Breakfast

Cách Bảo tàng Bến cảng 1.1km
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramada Da Vinci's Hotel
Ramada Da Vinci's Hotel

Cách Bảo tàng Bến cảng 1.9km
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everglades Hotel
Everglades Hotel

Cách Bảo tàng Bến cảng 2.0km
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Millie and Charley's Apartments
Millie and Charley's Apartments

Cách Bảo tàng Bến cảng 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Waterfoot Hotel
Waterfoot Hotel

Cách Bảo tàng Bến cảng 2.9km
Khu vực Londonderry (hạt)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam