Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Khách sạn gần Phòng họp Hội nghị Bath Anh Vương Quốc Anh

  • :
The Queensberry Hotel
The Queensberry Hotel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 74m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Edgar Townhouse
Edgar Townhouse

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 618m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harington's Hotel
Harington's Hotel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 392m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harington's City Hotel & Apartments

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 393m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Lansdown Grove Hotel
The Lansdown Grove Hotel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 428m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Redcar Hotel
Redcar Hotel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 473m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Crescent Side
The Crescent Side

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 492m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Emily Garden
Emily Garden

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lyncombe Apartment

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bear Hotel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
YHA Bath - Hostel
YHA Bath - Hostel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ashley Villa
Ashley Villa

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
St Christopher's Inn Bath - Hostel
St Christopher's Inn Bath - Hostel

Cách Phòng họp Hội nghị Bath 3.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam