Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

495 Khách sạn gần Trung tâm Thương mại Zen Plaza Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

  • :
Sakura Hostel Saigon
Sakura Hostel Saigon

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 24m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wanderlust Saigon Hostel & Rooftop Bar
Wanderlust Saigon Hostel & Rooftop Bar

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 28m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Onetel Saigon Hostel
Onetel Saigon Hostel

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 38m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cat Hotel 3
Cat Hotel 3

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 41m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crystal Hotel Saigon
Crystal Hotel Saigon

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 56m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Onetel Saigon Panorama
Onetel Saigon Panorama

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 68m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Nam Đế
Khách sạn Nam Đế

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 68m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Bloom 2
Khách sạn Bloom 2

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 81m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sakura Hostel Saigon
Sakura Hostel Saigon

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 82m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hoàng Dũng – Hong Vina
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Pha Lê
Khách sạn Pha Lê

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 89m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goldland Hotel
Goldland Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 101m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Sài Gòn Night
Khách sạn Sài Gòn Night

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 103m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Saigon Cosy
Khách sạn Saigon Cosy

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 119m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
LaLuna Saigon
LaLuna Saigon

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 124m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Kim Saigon
Khách sạn Kim Saigon

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 124m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Asian Ruby Park View
Khách sạn Asian Ruby Park View

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 124m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Bloom3
Khách sạn Bloom3

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 125m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn A25 - Lê Lai
Khách sạn A25 - Lê Lai

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 130m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hương Trinh
Khách sạn Hương Trinh

Cách Trung tâm Thương mại Zen Plaza 131m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam