Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

480 Khách sạn gần Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

  • :
Khách sạn Rex
Khách sạn Rex

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 69m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Royal Sài Gòn
Khách sạn Royal Sài Gòn

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 94m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Continental Sài Gòn
Khách sạn Continental Sài Gòn

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 121m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Caravelle Saigon
Caravelle Saigon

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 141m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Á Châu
Khách sạn Á Châu

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 159m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint
Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 163m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Saigon Hotel & Towers
Sheraton Saigon Hotel & Towers

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 179m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Oscar Sài Gòn
Khách sạn Oscar Sài Gòn

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 185m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hương Sen
Khách sạn Hương Sen

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 232m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Bông Sen Sài Gòn
Khách sạn Bông Sen Sài Gòn

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 232m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Catina Saigon
Khách sạn Catina Saigon

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 241m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Norfolk
Khách sạn Norfolk

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 246m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Palace Saigon
Khách sạn Palace Saigon

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 251m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hyatt Saigon
Park Hyatt Saigon

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 265m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Camelia Saigon Central Hotel
Camelia Saigon Central Hotel

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 281m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saigon River Boutique Hotel
Saigon River Boutique Hotel

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 301m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Luxury
Khách sạn Luxury

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 306m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Sài Gòn
Khách sạn Sài Gòn

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 307m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Asian Ruby Center Point
Khách sạn Asian Ruby Center Point

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 311m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn A&EM 19 Đông Du
Khách sạn A&EM 19 Đông Du

Cách Quảng trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM 312m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam