Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

504 Khách sạn gần Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

  • :
Hong Hac Boutique Hotel
Hong Hac Boutique Hotel

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 4m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sonnet Saigon Hotel
Sonnet Saigon Hotel

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 5m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Ruby Star 2
Khách sạn Ruby Star 2

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 37m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ cao cấp HAD Trương Định
Căn hộ cao cấp HAD Trương Định

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 69m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Saigon Star
Khách sạn Saigon Star

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 146m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hoàng Vinh
Khách sạn Hoàng Vinh

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 194m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saigon Apartments
Saigon Apartments

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 350m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ Dịch vụ Saigon Court
Căn hộ Dịch vụ Saigon Court

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 371m
Khu vực Sóc Trăng
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ Dịch vụ Angela Boutique
Căn hộ Dịch vụ Angela Boutique

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 402m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Compass Parkview
Compass Parkview

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 426m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hoàng Liên
Khách sạn Hoàng Liên

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 427m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fusion Suites Sài Gòn
Fusion Suites Sài Gòn

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 428m
Khu vực Quận 1
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Rạng Đông
Khách sạn Rạng Đông

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 442m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Lam Bình
Khách sạn Lam Bình

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 448m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mayflower Saigon
Mayflower Saigon

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 457m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn May Flower
Khách sạn May Flower

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 459m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hoàng Phú Gia
Khách sạn Hoàng Phú Gia

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 467m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hoàng Ngân
Khách sạn Hoàng Ngân

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 477m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Aries Ben Thanh Central
Khách sạn Aries Ben Thanh Central

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 479m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nguyen Thanh Hotel
Nguyen Thanh Hotel

Cách Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng 480m
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam