Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

517 Khách sạn gần Chùa Xá Lợi Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

  • :
Saigon Apartments
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ Dịch vụ Saigon Court
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ Dịch vụ Angela Boutique
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn New Epoch
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Lê Duy Grand
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hoàng Vinh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn LeBlanc Saigon
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ cao cấp HAD Trương Định
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Ruby Star 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
SILA Urban Living
SILA Urban Living

Cách Chùa Xá Lợi 601m
Khu vực Quận 3
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Saigon Star
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sonnet Saigon Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hong Hac Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Triều Hân
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn New Pacific
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fusion Suites Sài Gòn
Fusion Suites Sài Gòn

Cách Chùa Xá Lợi 723m
Khu vực Quận 1
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Golden Lotus
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oakwood Apartments Ho Chi Minh City
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Happy 2
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nhà khách 165
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam