Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

470 Khách sạn gần Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Hà Nội Việt Nam

  • :
Khách sạn 1-2-3 Hà Nội
Khách sạn 1-2-3 Hà Nội

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 115m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Nam Ngư
Khách sạn Nam Ngư

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 132m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Moevenpick Hanoi
Khách sạn Moevenpick Hanoi

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 136m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mercure Hanoi La Gare
Mercure Hanoi La Gare

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 208m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Twins
Khách sạn Twins

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 215m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Cosiana Hanoi
Khách sạn Cosiana Hanoi

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 220m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Mango Hà Nội
Khách sạn Mango Hà Nội

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 238m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre
Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 248m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách Sạn Lenid Thợ Nhuộm
Khách Sạn Lenid Thợ Nhuộm

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 256m
Khu vực Quận Hoàn Kiếm
Xem bản đồ
Đặt phòng
Somerset Grand Hanoi
Somerset Grand Hanoi

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 276m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Hanoi Sky
Khách sạn Hanoi Sky

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 326m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Silk Path
Khách sạn Silk Path

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 333m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hanoi Street Hotel
Hanoi Street Hotel

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 338m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Eternity
Khách sạn Eternity

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 343m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Urban Alley
Khách sạn Urban Alley

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 351m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Căn hộ Duy Tân Apartments
Căn hộ Duy Tân Apartments

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 353m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn APT EZ Holidays
Khách sạn APT EZ Holidays

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 357m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn & Căn hộ Mayfair Hà Nội
Khách sạn & Căn hộ Mayfair Hà Nội

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 363m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hanoi Home Backpacker Hostel
Hanoi Home Backpacker Hostel

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 365m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khách sạn Larosa Hà Nội
Khách sạn Larosa Hà Nội

Cách Trụ sở Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP 367m
Khu vực Hà Nội
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam