Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

209 Khách sạn gần Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC New South Wales Úc

  • :
World Square Hostel
World Square Hostel

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 440m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nomads Westend Backpackers - Hostel
Nomads Westend Backpackers - Hostel

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 461m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oaks on Castlereagh
Oaks on Castlereagh

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 467m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
APX World Square - formerly Quest World Square
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton on the Park
Sheraton on the Park

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 473m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sydney Hotel CBD
Sydney Hotel CBD

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 479m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sydney Central Inn
Sydney Central Inn

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 518m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metro Hotel Marlow Sydney Central
Metro Hotel Marlow Sydney Central

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 518m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fraser Suites Sydney
Fraser Suites Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 532m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cambridge Hotel Sydney
Cambridge Hotel Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 542m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adina Apartment Hotel Sydney
Adina Apartment Hotel Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 549m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Abey Hotel
Abey Hotel

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 551m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Hotel & Suites Sydney
Radisson Hotel & Suites Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 561m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
ADGE Boutique Apartment Hotel
ADGE Boutique Apartment Hotel

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 566m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pensione Hotel Sydney
Pensione Hotel Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 568m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Sydney Boulevard Hotel
The Sydney Boulevard Hotel

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 569m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capitol Square Hotel Sydney
Capitol Square Hotel Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 573m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Sydney
Hilton Sydney

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 577m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Base Sydney - Backpacker
Base Sydney - Backpacker

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 597m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home Backpackers
Home Backpackers

Cách Đài tưởng niệm Chiến tranh ANZAC 601m
Khu vực Sydney (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam