Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Khách sạn gần Chùa Linh Ẩn Tỉnh Chiết Giang Trung Quốc

  • :
Pins De La Brume Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
West Lake Reclusive Life Villa Shangtianzhu Branch
Xem bản đồ
Đặt phòng
Landison Longjing Resort Hangzhou
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake
Xem bản đồ
Đặt phòng
Highxuan Spa Hotel
Highxuan Spa Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 2.9km
Khu vực Hàng Châu (quận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lingyin Ferry Youth Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 112m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Buddha Soul Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Lingyin Theme Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 937m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lingyin Tangchao Hostel

Cách Chùa Linh Ẩn 965m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Half Acre Fang Tang inn

Cách Chùa Linh Ẩn 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
West Lake Reclusive Life Villa Baile Qiao Branch
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Ejoned Youth Hostel

Cách Chùa Linh Ẩn 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Jingjing's Boutique Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Jingling Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Xishang Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Moqi Garden Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Hotel Office

Cách Chùa Linh Ẩn 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wuyang Xicheng Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hangzhou Home Inn - Tianmushan Road

Cách Chùa Linh Ẩn 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Qiao Garden Hotel
Qiao Garden Hotel

Cách Chùa Linh Ẩn 2.5km
Khu vực Hàng Châu (quận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam