Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

132 Khách sạn gần Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc Châu thổ Sông Châu Giang Trung Quốc

  • :
Shanshui Trends Hotel North Huaqiang
Shanshui Trends Hotel North Huaqiang

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 288m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Pavilion Hotel
The Pavilion Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 515m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zhen Xing Hotel
Zhen Xing Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 527m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Fortune Hotel
Shenzhen Fortune Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 555m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Huaqiang Plaza Hotel
Huaqiang Plaza Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 613m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Shanghai Hotel
Shenzhen Shanghai Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 655m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pavilion Century Tower - Shenzhen
Pavilion Century Tower - Shenzhen

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 660m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chicago Suites International Hotel
Chicago Suites International Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 718m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Difu Business Hotel
Difu Business Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 719m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Skylight Hotel
Grand Skylight Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 721m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Skylight Garden Hotel Shenzhen
Grand Skylight Garden Hotel Shenzhen

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 744m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDH Inn (Shenzhen Huahai)
GDH Inn (Shenzhen Huahai)

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 770m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Norinco Hotel
Norinco Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 820m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Xinghua Hotel
Shenzhen Xinghua Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 844m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hui Hotel
Hui Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 869m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vienna Hotel- Shenzhen Fuhua Road
Vienna Hotel- Shenzhen Fuhua Road

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 1.0km
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Sichuan Hotel
Shenzhen Sichuan Hotel

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 1.0km
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Inn Kexueguan Shenzhen
City Inn Kexueguan Shenzhen

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 1.1km
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Shenzhen Watergate
Novotel Shenzhen Watergate

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 1.8km
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Shenzhen Futian
Hilton Shenzhen Futian

Cách Khu thương mại Thâm Quyến Hoa Cương Bắc 1.8km
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam