Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

182 Khách sạn gần International Foreign Trade Center (Cao ốc) Châu thổ Sông Châu Giang Trung Quốc

  • :
Shenzhen Luohu Hotel
Shenzhen Luohu Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 148m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shenzhen Kaili Hotel
Shenzhen Kaili Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 173m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guangdong Hotel
Guangdong Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 300m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xiangmei Hotel Dongmen Laojie Branch
Xiangmei Hotel Dongmen Laojie Branch

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 335m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Prince Inn Shenzhen
Prince Inn Shenzhen

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 337m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bauhinia Hotel
The Bauhinia Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 355m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZTL Hotel
ZTL Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 503m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Times Hotel Shenzhen
New Times Hotel Shenzhen

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 522m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hedong Citycenter Hotel
Hedong Citycenter Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 537m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunon Hotel
Sunon Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 546m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Proud Way Hotel Shenzhen
Proud Way Hotel Shenzhen

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 615m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lao Di Fang Hotel
Lao Di Fang Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 658m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hongfeng Hotel
Hongfeng Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 772m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guang Shen International Hotel
Guang Shen International Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 780m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shanshui Trends Hotel LuoHu ShenZhen
Shanshui Trends Hotel LuoHu ShenZhen

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 782m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lee Garden Inn
Lee Garden Inn

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 787m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Modern Classic Hotel
Modern Classic Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 817m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Panglin Hotel
The Panglin Hotel

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 818m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-la Hotel, Shenzhen
Shangri-la Hotel, Shenzhen

Cách International Foreign Trade Center (Cao ốc) 839m
Khu vực Thâm Quyến (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam