Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

163 Khách sạn gần Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) Stockholm Thụy Điển

  • :
Hotell Den Gyllene Geten
Hotell Den Gyllene Geten

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 22m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lady Hamilton Hotel
Lady Hamilton Hotel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 85m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Archipelago Hostel Old Town
Archipelago Hostel Old Town

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 193m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victory Hotel
Victory Hotel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 196m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castle House Inn
Castle House Inn

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 224m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Scandic Gamla Stan
Scandic Gamla Stan

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 263m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Hotel Reisen
First Hotel Reisen

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 287m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gamla Stan
Hotel Gamla Stan

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 297m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mälardrottningen Hotel
Mälardrottningen Hotel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 412m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hôtel Stockholm
Grand Hôtel Stockholm

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 530m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Stockholm Slussen
Hilton Stockholm Slussen

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 575m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
STF Skeppsholmen Hostel
STF Skeppsholmen Hostel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 579m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
STF af Chapman Hostel
STF af Chapman Hostel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 588m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Stockholm Hotel
Sheraton Stockholm Hotel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 591m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kungsträdgarden - The Kings Garden Hotel
Hotel Kungsträdgarden - The Kings Garden Hotel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 646m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotell Anno 1647
Hotell Anno 1647

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 688m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Red Boat
The Red Boat

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 697m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm
Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 730m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rygerfjord - Hostel
Rygerfjord - Hostel

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 766m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Scandic Sjöfartshotellet
Scandic Sjöfartshotellet

Cách Tòa nhà Thị trường Chứng khoán Stockholm (Borshuset) 778m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam