Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

164 Khách sạn gần Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) Stockholm Thụy Điển

  • :
Lady Hamilton Hotel
Lady Hamilton Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 63m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotell Den Gyllene Geten
Hotell Den Gyllene Geten

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 121m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victory Hotel
Victory Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 247m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Archipelago Hostel Old Town
Archipelago Hostel Old Town

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 293m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castle House Inn
Castle House Inn

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 303m
Xem bản đồ
Đặt phòng
First Hotel Reisen
First Hotel Reisen

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 346m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Scandic Gamla Stan
Scandic Gamla Stan

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 361m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gamla Stan
Hotel Gamla Stan

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 381m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mälardrottningen Hotel
Mälardrottningen Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 424m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Stockholm Hotel
Sheraton Stockholm Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 491m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hôtel Stockholm
Grand Hôtel Stockholm

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 497m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kungsträdgarden - The Kings Garden Hotel
Hotel Kungsträdgarden - The Kings Garden Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 544m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
STF Skeppsholmen Hostel
STF Skeppsholmen Hostel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 635m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
STF af Chapman Hostel
STF af Chapman Hostel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 646m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Stockholm Slussen
Hilton Stockholm Slussen

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 670m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm
Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 677m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Berns Hotel
Berns Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 716m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Red Boat
The Red Boat

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 732m
Khu vực Stockholm (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Terminus
Hotel Terminus

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 750m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nobis Hotel
Nobis Hotel

Cách Cung điện hoàng gia Stockholm (Stockholms Slott) 784m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam