Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

1,272 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ

  • :
Port Hotel Tophane-i Amire
Port Hotel Tophane-i Amire

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 65m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Jem Pera
Hotel Jem Pera

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 91m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Waw Hotel Galataport
Waw Hotel Galataport

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 105m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
SuB Karaköy - Special Class
SuB Karaköy - Special Class

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 121m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fuar Ev Taksim Galata
Fuar Ev Taksim Galata

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 162m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Karınca Guest House
Karınca Guest House

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 169m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galata Beyazit Apartments
Galata Beyazit Apartments

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 175m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galata 1875 Suites
Galata 1875 Suites

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 181m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galata Melling
Galata Melling

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 190m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Saykai Suites
Saykai Suites

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 195m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Residence Le Reve
Residence Le Reve

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 209m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Karakoy Port Hotel
Karakoy Port Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 216m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Galata Hotel
Golden Galata Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 223m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galata Port House
Galata Port House

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 228m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Istanbul Karakoy (Opening February 2016)
Novotel Istanbul Karakoy (Opening February 2016)

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 230m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Elephant Galata
Elephant Galata

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 231m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheers Midtown Hostel
Cheers Midtown Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 261m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galata My Home Hotel
Galata My Home Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 261m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Finch Apartments
Finch Apartments

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 307m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bada Bing Hostel
Bada Bing Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kilic Ali Pasha 317m
Khu vực Istanbul
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam