Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  The Garden House Resort

  : :
  The Garden House Resort
  70664431
  70664571
  70666669
  76115667
  80169686
  85171546
  102451361
  102451368
  102451369
  the-garden-house-resort (1)
  the-garden-house-resort
  the-garden-house-resort-0 (1)
  the-garden-house-resort-0
  the-garden-house-resort-1
  the-garden-house-resort-2 (1)
  the-garden-house-resort-2
  the-garden-house-resort-3 (1)
  the-garden-house-resort-3
  the-garden-house-resort-4
  the-garden-house-resort-5
  the-garden-house-resort-6
  the-garden-house-resort-7
  the-garden-house-resort-8
  the-garden-house-resort-10
  the-garden-house-resort-13
  the-garden-house-resort-14
  the-garden-house-resort-15
  the-garden-house-resort-16
  the-garden-house-resort-17
  the-garden-house-resort-18
  the-garden-house-resort-19
  the-garden-house-resort-20
  the-garden-house-resort-21
  (Đơn vị tính là 1000đ)
  Chờ xác nhận Xác nhận ngay
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Garden View Room With Kitchen
  220
  Superior Garden View Room With Kitchen
  220
  Superior Familly Garden View Room With Kitchen
  420
  Mountain View Room With Kitchen
  220
  Mountain View Villa With Kitchen
  420

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào