Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

590 Khách sạn gần Sân vận động quyền anh Bangla Phuket Thái Lan

  • :
The AIM Patong Hotel
The AIM Patong Hotel

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 26m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tiger Hotel
Tiger Hotel

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 34m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sira Grande Hotel
Sira Grande Hotel

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 35m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Crib Patong
The Crib Patong

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 36m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Expat Hotel Patong Center
Expat Hotel Patong Center

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 40m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Room Patong Hotel
The Room Patong Hotel

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 51m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirage Patong Phuket
Mirage Patong Phuket

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 54m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
M.U.DEN Patong Phuket Hotel
M.U.DEN Patong Phuket Hotel

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 77m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alexander Hotel Patong
Alexander Hotel Patong

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 82m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Patong Buri Resort
Patong Buri Resort

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 94m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chang Club
Chang Club

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 103m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Patong Beach
Best Western Patong Beach

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 117m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
iCheck inn Central Patong
iCheck inn Central Patong

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 119m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Indigo Patong Hotel
Indigo Patong Hotel

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 141m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Chambre
The Chambre

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 144m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Lantern Resorts Patong
The Lantern Resorts Patong

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 154m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Triple Three Patong
Triple Three Patong

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 155m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Acca Patong
Acca Patong

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 156m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
We Hotel @ Sansabai
We Hotel @ Sansabai

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 161m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arya Boutique Room
Arya Boutique Room

Cách Sân vận động quyền anh Bangla 166m
Khu vực Patong
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam