Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

48 Khách sạn gần Đại học Đông Bắc Khon Kaen Thái Lan

  • :
Mammoth Resort
Mammoth Resort

Cách Đại học Đông Bắc 712m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amnauysuk Hotel
Amnauysuk Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 948m
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Buathip Resort
Buathip Resort

Cách Đại học Đông Bắc 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Glacier Hotel
Glacier Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 1.6km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Pullman Khon Kaen Raja Orchid

Cách Đại học Đông Bắc 1.8km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khon Kaen Orchid Hotel
Khon Kaen Orchid Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chada Veranda Hotel
Chada Veranda Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 1.9km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Terminal Khon Kaen Hotel
The Terminal Khon Kaen Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.0km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nichapat Place
Nichapat Place

Cách Đại học Đông Bắc 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Next Grand Hotel
The Next Grand Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.1km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaipat Hotel
Chaipat Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.3km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
OMG Place
OMG Place

Cách Đại học Đông Bắc 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Le Lerts Living
Hotel Le Lerts Living

Cách Đại học Đông Bắc 2.5km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phu Inn Hotel
Phu Inn Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.5km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mantra Varee Hotel
Mantra Varee Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.6km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
VWish Hotel
VWish Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Roma Hotel
Roma Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.7km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khon Kaen Hotel
Khon Kaen Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.7km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kosa Hotel
Kosa Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.7km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng
DMa Hotel
DMa Hotel

Cách Đại học Đông Bắc 2.8km
Khu vực Tỉnh Khon Kaen
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam