Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

36 Khách sạn gần Cầu bắc qua Sông Kwai Kanchanaburi Thái Lan

  • :
Kanchanaburi City Hotel
Kanchanaburi City Hotel

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 301m
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Felix River Kwai Resort
Felix River Kwai Resort

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 318m
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
U Inchantree Kanchanaburi
U Inchantree Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 400m
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bamboo House Kanchanaburi
Bamboo House Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 492m
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sabai@Kan Resort
Sabai@Kan Resort

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 977m
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Thai Garden Inn Kanchanaburi
Thai Garden Inn Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.3km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Good Times Resort
Good Times Resort

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.5km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kao -Thai Resort Kanchanaburi
Kao -Thai Resort Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.5km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Duenshine Resort
Duenshine Resort

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bridge Residence Hotel
The Bridge Residence Hotel

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jim Guest House Kanchanaburi
Jim Guest House Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.7km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tara Bed and Breakfast Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dheva Mantra Resort
Dheva Mantra Resort

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.8km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Noble Night Guesthouse Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sensee Valley Resort Kanchanaburi
Sensee Valley Resort Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa La Flora Kanchanaburi
Villa La Flora Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pung-waan Resort & Spa Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tara Floating Raft Kanchanaburi
Tara Floating Raft Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 2.5km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Journey House
The Journey House

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 2.5km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bure Homestay Kanchanaburi

Cách Cầu bắc qua Sông Kwai 1.4km
Khu vực Tỉnh Kanchanaburi
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam