Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

25 Khách sạn gần Bệnh viện Đại học Burgos Burgos Tây Ban Nha

  • :
Hotel Rice Reyes Católicos
Hotel Rice Reyes Católicos

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 1.6km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rice María Luisa
Hotel Rice María Luisa

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 1.9km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Puebla
Hotel La Puebla

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.3km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Norte y Londres
Hotel Norte y Londres

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Las Terrazas
Hotel Las Terrazas

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.3km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Almirante Bonifaz
Hotel Almirante Bonifaz

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Silken Gran Teatro Burgos
Hotel Silken Gran Teatro Burgos

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.4km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rice Palacio de los Blasones
Hotel Rice Palacio de los Blasones

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.5km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boutique Museo
Hotel Boutique Museo

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.5km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alda Entrearcos Hotel
Alda Entrearcos Hotel

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.6km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fernán González
Hotel Fernán González

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.8km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Urban Burgos
Urban Burgos

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Via Gotica
Hotel Via Gotica

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 2.9km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
AC Hotel Burgos by Marriott
AC Hotel Burgos by Marriott

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 3.0km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Collection Palacio de Burgos
NH Collection Palacio de Burgos

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 3.0km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Abba Burgos Hotel
Abba Burgos Hotel

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 3.0km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bulevar
Hotel Bulevar

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 3.0km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sercotel Corona de Castilla
Hotel Sercotel Corona de Castilla

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 3.0km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Los Braseros Hotel
Los Braseros Hotel

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 1.2km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Puerta de Burgos
Hotel Puerta de Burgos

Cách Bệnh viện Đại học Burgos 1.8km
Khu vực Burgos
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam