Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

769 Khách sạn gần Thánh đường Barcelona Barcelona Tây Ban Nha

  • :
Hotel Colon Barcelona
Hotel Colon Barcelona

Cách Thánh đường Barcelona 70m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Regencia Colon
Hotel Regencia Colon

Cách Thánh đường Barcelona 119m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Neri
Hotel Neri

Cách Thánh đường Barcelona 137m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Central
Grand Hotel Central

Cách Thánh đường Barcelona 138m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Catalonia Catedral Hotel
Catalonia Catedral Hotel

Cách Thánh đường Barcelona 145m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Gothic-Jaume I Apartments
AinB Gothic-Jaume I Apartments

Cách Thánh đường Barcelona 170m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rey Don Jaime I
Hotel Rey Don Jaime I

Cách Thánh đường Barcelona 181m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Annex
Hotel Annex

Cách Thánh đường Barcelona 182m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gran Hotel Barcino
Gran Hotel Barcino

Cách Thánh đường Barcelona 185m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Picasso Corders Apartments
AinB Picasso Corders Apartments

Cách Thánh đường Barcelona 185m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
H10 Montcada
H10 Montcada

Cách Thánh đường Barcelona 190m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gotico
Hotel Gotico

Cách Thánh đường Barcelona 195m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Gothic Cathedral Apartments
AinB Gothic Cathedral Apartments

Cách Thánh đường Barcelona 196m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel ILUNION Almirante
Hotel ILUNION Almirante

Cách Thánh đường Barcelona 197m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
H10 Raco del Pi
H10 Raco del Pi

Cách Thánh đường Barcelona 205m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Catedral Bas Apartments Barcelona
Catedral Bas Apartments Barcelona

Cách Thánh đường Barcelona 208m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB B&B Born-Via Laietana
AinB B&B Born-Via Laietana

Cách Thánh đường Barcelona 237m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rialto
Rialto

Cách Thánh đường Barcelona 248m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mercer Boria Bcn
Mercer Boria Bcn

Cách Thánh đường Barcelona 248m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Barcelona Centro
NH Barcelona Centro

Cách Thánh đường Barcelona 264m
Khu vực Barcelona
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam