Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

715 Khách sạn gần Sant Pau del Camp (Nhà thờ) Barcelona Tây Ban Nha

  • :
Auto Hogar
Auto Hogar

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 157m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Barcelona Universal
Hotel Barcelona Universal

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 182m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Stay Together Barcelona Apartments
Stay Together Barcelona Apartments

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 207m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
TRYP Barcelona Apolo Hotel
TRYP Barcelona Apolo Hotel

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 221m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Millenni
Hotel Millenni

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 225m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Barbara
Hotel Barbara

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 237m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Andante Hotel
Andante Hotel

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 277m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Barceló Raval
Barceló Raval

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 288m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Acta Mimic
Acta Mimic

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 313m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parallel
Parallel

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 362m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
MH Apartments Plaza
MH Apartments Plaza

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 388m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Las Ramblas-Guardia Apartments
AinB Las Ramblas-Guardia Apartments

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 393m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
MH Apartments Liceo
MH Apartments Liceo

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 411m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Raval Rooms
Raval Rooms

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 419m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Paraiso
Hostal Paraiso

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 423m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mambo Tango
Mambo Tango

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 428m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
chic & basic Ramblas
chic & basic Ramblas

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 433m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
MH Apartments Güell
MH Apartments Güell

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 437m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy People Ramblas Harbour Apartments
Happy People Ramblas Harbour Apartments

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 446m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Bcn Port
Hostal Bcn Port

Cách Sant Pau del Camp (Nhà thờ) 461m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam