Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

734 Khách sạn gần Placa Reial (Quảng trường) Barcelona Tây Ban Nha

  • :
Hotel DO Plaça Reial
Hotel DO Plaça Reial

Cách Placa Reial (Quảng trường) 23m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
MH Apartments Opera Rambla
MH Apartments Opera Rambla

Cách Placa Reial (Quảng trường) 63m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriente Atiram Hotel
Oriente Atiram Hotel

Cách Placa Reial (Quảng trường) 76m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Flor Parks
Hotel Flor Parks

Cách Placa Reial (Quảng trường) 117m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
No24 The Streets Apartments Barcelona
No24 The Streets Apartments Barcelona

Cách Placa Reial (Quảng trường) 123m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Barcelona House
Hotel Barcelona House

Cách Placa Reial (Quảng trường) 127m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
N18 The Streets Apartments Barcelona
N18 The Streets Apartments Barcelona

Cách Placa Reial (Quảng trường) 132m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy Apartments Barcelona
Happy Apartments Barcelona

Cách Placa Reial (Quảng trường) 146m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Internacional Ramblas Cool Atiram Hotel
Internacional Ramblas Cool Atiram Hotel

Cách Placa Reial (Quảng trường) 161m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Petit Palace Boqueria
Petit Palace Boqueria

Cách Placa Reial (Quảng trường) 163m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Petit Palace Opera Garden
Petit Palace Opera Garden

Cách Placa Reial (Quảng trường) 165m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Catalonia Avinyó
Catalonia Avinyó

Cách Placa Reial (Quảng trường) 167m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dalia Ramblas
Dalia Ramblas

Cách Placa Reial (Quảng trường) 180m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
MH Apartments Güell
MH Apartments Güell

Cách Placa Reial (Quảng trường) 199m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arai Aparthotel
Arai Aparthotel

Cách Placa Reial (Quảng trường) 202m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
MH Apartments Liceo
MH Apartments Liceo

Cách Placa Reial (Quảng trường) 214m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Moderno
Hotel Moderno

Cách Placa Reial (Quảng trường) 219m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arc la Rambla
Arc la Rambla

Cách Placa Reial (Quảng trường) 224m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostal Las Flores
Hostal Las Flores

Cách Placa Reial (Quảng trường) 229m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rialto
Rialto

Cách Placa Reial (Quảng trường) 235m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam