Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

757 Khách sạn gần Lâu đài Generalitat de Catalunya Barcelona Tây Ban Nha

  • :
Hotel Neri
Hotel Neri

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 77m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gran Hotel Barcino
Gran Hotel Barcino

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 113m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rialto
Rialto

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 120m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rey Don Jaime I
Hotel Rey Don Jaime I

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 120m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Annex
Hotel Annex

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 122m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Gothic-Jaume I Apartments
AinB Gothic-Jaume I Apartments

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 125m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Picasso Corders Apartments
AinB Picasso Corders Apartments

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 137m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
AinB Gothic Cathedral Apartments
AinB Gothic Cathedral Apartments

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 154m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Gotico
Hotel Gotico

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 159m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Colon Barcelona
Hotel Colon Barcelona

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 198m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
H10 Raco del Pi
H10 Raco del Pi

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 200m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
H10 Montcada
H10 Montcada

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 207m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Catalonia Avinyó
Catalonia Avinyó

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 210m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Central
Grand Hotel Central

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 218m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
No24 The Streets Apartments Barcelona
No24 The Streets Apartments Barcelona

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 225m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Catalonia Catedral Hotel
Catalonia Catedral Hotel

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 234m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Regencia Colon
Hotel Regencia Colon

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 248m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel EXE Laietana Palace
Hotel EXE Laietana Palace

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 257m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arai Aparthotel
Arai Aparthotel

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 262m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng
Petit Palace Boqueria
Petit Palace Boqueria

Cách Lâu đài Generalitat de Catalunya 269m
Khu vực Barcelona
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam