Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

30 Khách sạn gần Quảng trường Ljubljana Slovenia

  • :
Vander Urbani Resort
Vander Urbani Resort

Cách Quảng trường 80m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Union Business
Grand Hotel Union Business

Cách Quảng trường 297m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Antiq Palace Hotel And Spa
Antiq Palace Hotel And Spa

Cách Quảng trường 300m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Tresor
Hostel Tresor

Cách Quảng trường 308m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Union
Grand Hotel Union

Cách Quảng trường 310m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Premier Hotel Slon
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel 24
Hostel 24

Cách Quảng trường 510m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Central Hotel
Central Hotel

Cách Quảng trường 665m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Park
Hotel Park

Cách Quảng trường 753m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lev
Hotel Lev

Cách Quảng trường 776m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Celica
Hostel Celica

Cách Quảng trường 1.0km
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Meksiko Hotel
Meksiko Hotel

Cách Quảng trường 1.1km
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
M Hotel
M Hotel

Cách Quảng trường 2.5km
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Macek Rooms
Macek Rooms

Cách Quảng trường 84m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Emonec Hotel
Emonec Hotel

Cách Quảng trường 133m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Antiq Palace Residences
Antiq Palace Residences

Cách Quảng trường 338m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Antiq Hotel
Antiq Hotel

Cách Quảng trường 348m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Cubo
Hotel Cubo

Cách Quảng trường 366m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lesar Hotel Angel
Lesar Hotel Angel

Cách Quảng trường 377m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng
Allegro Hotel
Allegro Hotel

Cách Quảng trường 379m
Khu vực Ljubljana
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam