Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

292 Khách sạn gần Tượng Ngài Stamford Raffles Singapore Singapore

  • :
The Fullerton Hotel Singapore
The Fullerton Hotel Singapore

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 186m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Boat Quay
5footway.inn Project Boat Quay

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 258m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
MET A Space Pod - Hostel
MET A Space Pod - Hostel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 260m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Port by Quarters Hostel
The Port by Quarters Hostel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 267m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fullerton Bay Hotel
The Fullerton Bay Hotel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 280m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quarters Hostel
Quarters Hostel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 311m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 337m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Residence at Singapore Recreation Club
The Residence at Singapore Recreation Club

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 364m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover The Arts
Hotel Clover The Arts

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 364m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen 1918 Hotel
Jayleen 1918 Hotel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 414m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 435m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 5 HongKong Street
Hotel Clover 5 HongKong Street

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 437m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Conforto
Hotel Conforto

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 438m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Clarke Quay
ZEN Rooms Clarke Quay

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 444m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 7
Hotel Clover 7

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 450m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 470m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blissful Loft
Blissful Loft

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 493m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen Clarke Quay Hotel
Jayleen Clarke Quay Hotel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 498m
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Backpackers - Hostel
City Backpackers - Hostel

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 500m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fragrance Hotel-Riverside
Fragrance Hotel-Riverside

Cách Tượng Ngài Stamford Raffles 526m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam