Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

308 Khách sạn gần Trung tâm mua sắm Ngee Ann City Singapore Singapore

  • :
Grand Park Orchard
Grand Park Orchard

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 160m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Orchard Singapore
Mandarin Orchard Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 172m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Singapore Orchard Road
Holiday Inn Express Singapore Orchard Road

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 224m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ascott Orchard Singapore
Ascott Orchard Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 300m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Singapore Marriott Tang Plaza Hotel
Singapore Marriott Tang Plaza Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 336m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hyatt Singapore
Grand Hyatt Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 427m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Quincy Hotel
The Quincy Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 430m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Plaza On Scotts
Royal Plaza On Scotts

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 455m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
York Hotel
York Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 462m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Elizabeth Hotel
The Elizabeth Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 483m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goodwood Park Hotel
Goodwood Park Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 552m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Jen Orchardgateway Singapore
Hotel Jen Orchardgateway Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 581m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Somerset Orchard Singapore
Somerset Orchard Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 658m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel Singapore
Four Seasons Hotel Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 675m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Singapore
Hilton Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 688m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Singapore Orchard City Centre
Holiday Inn Singapore Orchard City Centre

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 695m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pan Pacific Orchard
Pan Pacific Orchard

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 724m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lanson Place Winsland Serviced Residences
Lanson Place Winsland Serviced Residences

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 747m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Chancellor@Orchard
Hotel Chancellor@Orchard

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 769m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Central
Hotel Grand Central

Cách Trung tâm mua sắm Ngee Ann City 772m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam