Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

322 Khách sạn gần Trung tâm mua sắm Liang Court Singapore Singapore

  • :
Somerset Liang Court Singapore
Somerset Liang Court Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 34m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Singapore Clarke Quay
Novotel Singapore Clarke Quay

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 69m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Avenue Clemenceau
Park Avenue Clemenceau

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 222m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hotel Clarke Quay
Park Hotel Clarke Quay

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 309m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Robertson Quay Hotel
Robertson Quay Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 347m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fraser Place Robertson Walk, Singapore
Fraser Place Robertson Walk, Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 388m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Regis Singapore
Park Regis Singapore

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 420m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen Clarke Quay Hotel
Jayleen Clarke Quay Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 445m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swissotel Merchant Court
Swissotel Merchant Court

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 473m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay
Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 475m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fragrance Hotel-Riverside
Fragrance Hotel-Riverside

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 519m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Clarke Quay
ZEN Rooms Clarke Quay

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 525m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fort Canning
Hotel Fort Canning

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 526m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Conforto
Hotel Conforto

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 529m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Park City Hall
Grand Park City Hall

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 545m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Peninsula Excelsior Hotel
Peninsula Excelsior Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 546m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Backpackers - Hostel
City Backpackers - Hostel

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 548m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blissful Loft
Blissful Loft

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 555m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen 1918 Hotel
Jayleen 1918 Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 555m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)

Cách Trung tâm mua sắm Liang Court 571m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam