Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

315 Khách sạn gần Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) Singapore Singapore

  • :
Green Kiwi Backpacker Hostel - Bugis
Green Kiwi Backpacker Hostel - Bugis

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 127m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aliwal Park Hotel
Aliwal Park Hotel

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 134m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Bugis
5footway.inn Project Bugis

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 137m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 81 - Heritage
Hotel 81 - Heritage

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 148m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Sultan
The Sultan

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 155m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Five Stones Hostel
Five Stones Hostel

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 170m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The POD
The POD

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 175m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 33 Jalan Sultan
Hotel Clover 33 Jalan Sultan

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 184m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Feel At Home Hostel
Feel At Home Hostel

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 188m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shophouse the Social Hostel
Shophouse the Social Hostel

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 189m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adamson Inn
Adamson Inn

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 192m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Superb Hostel
Superb Hostel

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 196m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Santa Grand Hotel Bugis
Santa Grand Hotel Bugis

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 208m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
PARKROYAL on Beach Road
PARKROYAL on Beach Road

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 208m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pan Pacific Serviced Suites Beach Road, Singapore
Pan Pacific Serviced Suites Beach Road, Singapore

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 208m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Nuve
Hotel Nuve

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 213m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Ardennes Hotel
The Ardennes Hotel

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 232m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Village Hotel Bugis
Village Hotel Bugis

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 342m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boss
Hotel Boss

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 350m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Premier Inn Singapore Beach Road
Premier Inn Singapore Beach Road

Cách Trung tâm Di tích Malay (Istana Kampong Gelam) 403m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam