Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

313 Khách sạn gần Toà thị chính Singapore Singapore Singapore

  • :
The Residence at Singapore Recreation Club
The Residence at Singapore Recreation Club

Cách Toà thị chính Singapore 184m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Peninsula Excelsior Hotel
Peninsula Excelsior Hotel

Cách Toà thị chính Singapore 335m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swissotel The Stamford, Singapore
Swissotel The Stamford, Singapore

Cách Toà thị chính Singapore 338m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Boat Quay
5footway.inn Project Boat Quay

Cách Toà thị chính Singapore 374m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Park City Hall
Grand Park City Hall

Cách Toà thị chính Singapore 395m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay

Cách Toà thị chính Singapore 431m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quarters Hostel
Quarters Hostel

Cách Toà thị chính Singapore 438m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fullerton Hotel Singapore
The Fullerton Hotel Singapore

Cách Toà thị chính Singapore 440m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
MET A Space Pod - Hostel
MET A Space Pod - Hostel

Cách Toà thị chính Singapore 445m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Port by Quarters Hostel
The Port by Quarters Hostel

Cách Toà thị chính Singapore 451m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover The Arts
Hotel Clover The Arts

Cách Toà thị chính Singapore 485m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen 1918 Hotel
Jayleen 1918 Hotel

Cách Toà thị chính Singapore 503m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Conforto
Hotel Conforto

Cách Toà thị chính Singapore 517m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Clarke Quay
ZEN Rooms Clarke Quay

Cách Toà thị chính Singapore 522m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fairmont Singapore
Fairmont Singapore

Cách Toà thị chính Singapore 526m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen Clarke Quay Hotel
Jayleen Clarke Quay Hotel

Cách Toà thị chính Singapore 536m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fullerton Bay Hotel
The Fullerton Bay Hotel

Cách Toà thị chính Singapore 537m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 5 HongKong Street
Hotel Clover 5 HongKong Street

Cách Toà thị chính Singapore 561m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The South Beach Singapore
The South Beach Singapore

Cách Toà thị chính Singapore 562m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street

Cách Toà thị chính Singapore 566m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam