Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

307 Khách sạn gần Tòa nhà Quốc hội Singapore Singapore Singapore

  • :
5footway.inn Project Boat Quay
5footway.inn Project Boat Quay

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 185m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 206m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quarters Hostel
Quarters Hostel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 233m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen 1918 Hotel
Jayleen 1918 Hotel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 263m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover The Arts
Hotel Clover The Arts

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 265m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Conforto
Hotel Conforto

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 272m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Clarke Quay
ZEN Rooms Clarke Quay

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 276m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen Clarke Quay Hotel
Jayleen Clarke Quay Hotel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 280m
Xem bản đồ
Đặt phòng
MET A Space Pod - Hostel
MET A Space Pod - Hostel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 286m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Port by Quarters Hostel
The Port by Quarters Hostel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 289m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Peninsula Excelsior Hotel
Peninsula Excelsior Hotel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 306m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 5 HongKong Street
Hotel Clover 5 HongKong Street

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 333m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 7
Hotel Clover 7

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 340m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 341m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 343m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blissful Loft
Blissful Loft

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 357m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Backpackers - Hostel
City Backpackers - Hostel

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 360m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fragrance Hotel-Riverside
Fragrance Hotel-Riverside

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 368m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Park City Hall
Grand Park City Hall

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 376m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Residence at Singapore Recreation Club
The Residence at Singapore Recreation Club

Cách Tòa nhà Quốc hội Singapore 440m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam