Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

327 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque Singapore Singapore

  • :
Feel At Home Hostel
Feel At Home Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 38m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adamson Inn
Adamson Inn

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 45m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Superb Hostel
Superb Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 50m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Nuve
Hotel Nuve

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 68m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green Kiwi Backpacker Hostel - Bugis
Green Kiwi Backpacker Hostel - Bugis

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 122m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Village Hotel Bugis
Village Hotel Bugis

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 171m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Santa Grand Hotel Bugis
Santa Grand Hotel Bugis

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 189m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shophouse the Social Hostel
Shophouse the Social Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 204m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aliwal Park Hotel
Aliwal Park Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 221m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Ardennes Hotel
The Ardennes Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 256m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The POD
The POD

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 273m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Five Stones Hostel
Five Stones Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 279m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
PARKROYAL on Beach Road
PARKROYAL on Beach Road

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 282m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pan Pacific Serviced Suites Beach Road, Singapore
Pan Pacific Serviced Suites Beach Road, Singapore

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 282m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Sultan
The Sultan

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 295m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Bugis
5footway.inn Project Bugis

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 307m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 81 - Heritage
Hotel 81 - Heritage

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 314m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 33 Jalan Sultan
Hotel Clover 33 Jalan Sultan

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 358m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Boss
Hotel Boss

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 373m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Plush Pods
Plush Pods

Cách Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque 493m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam