Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

245 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae Singapore Singapore

  • :
iStay.inn
iStay.inn

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 10m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Chinatown 2
5footway.inn Project Chinatown 2

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 13m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Southbridge Hotel
The Southbridge Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 42m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Backpackers' Inn Chinatown
Backpackers' Inn Chinatown

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 75m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adler Luxury Hostel
Adler Luxury Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 94m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Ann Siang
5footway.inn Project Ann Siang

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 118m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beary Best Hostel by A Beary Good Hostel
Beary Best Hostel by A Beary Good Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 122m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Hostel
Royal Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 171m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Santa Grand Hotel Lai Chun Yuen
Santa Grand Hotel Lai Chun Yuen

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 174m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chic Capsule Otel
Chic Capsule Otel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 181m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jinshan Hotel
Jinshan Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 184m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Inn At Temple Street
The Inn At Temple Street

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 200m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Porcelain Hotel by JL Asia
The Porcelain Hotel by JL Asia

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 203m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wink Hostel
Wink Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 204m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
5footway.inn Project Chinatown 1
5footway.inn Project Chinatown 1

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 208m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maple Lodge @ Chinatown - Hostel
Maple Lodge @ Chinatown - Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 210m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bliss Hotel Singapore
Bliss Hotel Singapore

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 235m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beds & Dreams Hostel Temple Street
Beds & Dreams Hostel Temple Street

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 241m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Burrow Hostel @ Smith
Burrow Hostel @ Smith

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 244m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Club
The Club

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamae 247m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam